Бай Ганьо Българина. Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга първа


Галунова, Калина (2009) Бай Ганьо Българина. Опит върху българската народопсихология и българската модерност. Книга първа Велико Търново:Фабер


 
  Монография
 
 Издадено
  17737
 Калина Галунова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/