Съвременни концепции за развитие на вежливата реч в началното училище


Мандева, Марианна (2001) Съвременни концепции за развитие на вежливата реч в началното училище Езиковедски изследвания. Национална научна конференция. В. Търново


 Разглеждат се съвременни концепции за развитие на вежливата реч в началното училище.
  
 Вежлива реч; развитие; начално училище; съвременни концепции
 
  1773
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/