Психотерапевтичен фокус върху апатията на студенти психолози в практическото обучение по "Психологическо консултиране"


Тасевска, Даниела (2002) Психотерапевтичен фокус върху апатията на студенти психолози в практическото обучение по "Психологическо консултиране" В: Приложна психология и социална практика : Науч. Конф. / Науч. Ред. Петър Иванов. Варна : Унив. Изд. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2002, с. 391. ISBN 954-715-159-2. COBISS.BG-ID 1039625444


 
  Статия
 психологическо консултиране, обучение на студенти, професионално ориентиране


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17727
 Даниела Тасевска

1. 1. Цитирано от: Психотерапевтичен фокус върху апатията на студенти психолози в практическото обучение по "Психологическо консултиране". В: Приложна психология и социална практика : Науч. Конф. / Науч. Ред. Петър Иванов. Варна : Унив. Изд. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, 2002, с. 391. ISBN 954-715-159-2. COBISS.BG-ID 1039625444 Цитирано в: Бояджиева, Н. Супервизия и подготовка за консултиране в социалната сфера. В: Българското списание по психология, бр. 3/2007, с.727. ISSN 0861-7813 (print) НРС (www.nacid.bg)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/