Автореферат на дисертация "Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията)".


Йонкова, Красимира (1999) Автореферат на дисертация "Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията)". София: УИ "Св. Климент Охридски", 1999, 43с.


 В синтезиран вид са представени основните тези, разработени в съответния дисертационен труд.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 народопсихология, митове, религия, еволюция, двойствена обусловеност на човешката природа
 Издадено
  17726
 Красимира Йонкова

1. Николов, Найден. Идеята за социална онтология и принципът на релевантността. Дисертационен труд, защитен в СУ "Св. Климент Охридски", 2016г., цит. на с. 13; 42; 43.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/