Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност, (съавтор с Николай Гюлчев, Стефан Гостилов), Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.


Легкоступ, Пламен (1992) Усвояване цветността на детската рисунка от студентите – фактор за развитие на детската изобразителна дейност, (съавтор с Николай Гюлчев, Стефан Гостилов), Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992. Сборник: "Проблеми на образованието в демократизиращото се общество". Смолян, 1992.


 Цветът е изразно средство, което детето от предучилищна възраст използва в рисунката според емоционалния си заряд.
  Статия
 цвят, изобразителна и изразителна функция, предучилищна възраст.


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  17725
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/