Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията).


Йонкова, Красимира (2000) Теорията на Вилхелм Вундт за народопсихологията (една интерпретация в областта на митовете и религията). Дисертационен труд, защитен пред СНС по Психология, София, 2000, 277с.


 
  Дисертация
 
 Непубликувано
  17724
 Красимира Йонкова

1. Георгиев, Людмил. Критика на политическия рационализъм. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2013, 264с. ISBN 978-954-07-3426-2 , цит. на с. 31; 109; 110; 129; 130.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/