Възрастовата психология – моето пътуване към себе си. Сб. от Юбилейна международна конференция "20 години специалност "Психология" – пътуване към себе си", Велико Търново, 19 ноември 2015. Ред. Д. Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, с. 193–197. ISBN 978-619-208-022-8


Маджаров, Георги (2015) Възрастовата психология – моето пътуване към себе си. Сб. от Юбилейна международна конференция "20 години специалност "Психология" – пътуване към себе си", Велико Търново, 19 ноември 2015. Ред. Д. Тасевска. Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2015, с. 193–197. ISBN 978-619-208-022-8 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  17719
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/