Пейчева, Нели. Zur Integration von Werbeanglizismen im Deutschen und im Bulgarischen. В „Езикът на културата и културата на езика“. Сборник с научни статии в чест на проф. дфн Ана Димова. издателство. - В. Търново: „Фабер“, 2012. ISBN 978-954-400-720-1.


Пейчева, Нели (2012) Пейчева, Нели. Zur Integration von Werbeanglizismen im Deutschen und im Bulgarischen. В „Езикът на културата и културата на езика“. Сборник с научни статии в чест на проф. дфн Ана Димова. издателство. - В. Търново: „Фабер“, 2012. ISBN 978-954-400-720-1. Faber, V. Tarnovo, Bulgaria


 Der Beitrag thematisiert die Integration von Werbeanglizismen im Deutschen und im Bulgarischen.
  Статия
 Werbeanglizismen, Peycheva, Deutsch, Bulgarisch
 Издадено
  17718
 Нели Пейчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/