Бедността като проблем на социално - политическата сигурност.


Бъчваров, Стоян (2014) Бедността като проблем на социално - политическата сигурност. сб. Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите ( съст . В. Бузов), И "ИВИС", 2014, ISBN 978-954-2968-89-4


 Статията разглежда същността на понятието " бедност ". Основните определения на бедността. Християнският подход към бедността. Отношението на античната и съвременната философия към проблема.
  Статия
 Бедност, справедливост, християнство, философия, метафизика на морала.
 
  17700
 Стоян Бъчваров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/