Училището и семейството - партньори при градежа на детската комуникативно-речева култура в І - ІV клас


Мандева, Марианна (2000) Училището и семейството - партньори при градежа на детската комуникативно-речева култура в І - ІV клас Начално образование, бр. 4 /съавтор


 Чрез апробирани технологични решения се илюстрира тезата, че градежът на детската комуникативна култура изисква партньорство между образователната институция и семейството.
  
 Училище; семейство; споделена отговорност; детска комуникативна култура
 
  1770
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/