География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози.


Дерменджиев, Атанас (1997) География на света. В географски миниатюри, анализи, прогнози. -В. Търново: Faber, 1997, 184 с., ISBN 954 – 9541 – 19 – 3 COBISS.BG-ID 1034542308


 Книга за студенти, изучаващи геодемографията и стопанството на страни и региони в света.
  Книга
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  177
 Атанас Дерменджиев

1. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. Урокът по география. В. Търново, 2012, 280 с. ISBN 978-954-524-870-2 COBISS.BG-ID 1248827108 Цит. на с. 276.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/