Еквидистантни кодове. Защита на данни с воден знак


Тодоров, Тодор (2009) Еквидистантни кодове. Защита на данни с воден знак Докторска дисертация, Институтът по математика и информатика, БАН, 2009


 
  Дисертация
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17699
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/