Bounds on the Size of Equidistant codes over Alphabet of Seven Elements


Тодоров, Тодор (2006) Bounds on the Size of Equidistant codes over Alphabet of Seven Elements In Proceeding of MASSEE International Congress on Mathematics, Paphos, Cyprus, 2006, pр.22


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17691
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/