Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive


Тодоров, Тодор (2006) Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive In Proceedings of the International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, 2006, pp.28-30


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17690
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/