Методика на обучението по български език и литература /четене/ - І - ІV клас. Първа част


Мандева, Марианна (2000) Методика на обучението по български език и литература /четене/ - І - ІV клас. Първа част В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 173 с. /съавтор/


 Учебник за студенти, разглеждащ актуални проблеми от МОБЕЛ в етапа І - ІV клас
  Учебник / Учебно помагало
 МОБЕЛ, 1-4 клас
 
  1769
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/