Implementation of Block Error-Correcting Codes in amplitude modulation watermarking


Тодоров, Тодор (2006) Implementation of Block Error-Correcting Codes in amplitude modulation watermarking In Proceedings of the Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 2006, pages 230-237


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17685
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/