Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани


Тодоров, Тодор (2007) Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани Сборник доклади на Научна конференция "Европа като културно пространство", Благоевград, 2007


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17684
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/