Обучението на речева етикеция - социален ангажимент на съвременното българско училище


Мандева, Марианна (1999) Обучението на речева етикеция - социален ангажимент на съвременното българско училище Обучение и квалификация - непрекъснато образование, ИПКУ, Стара Загора


 На основата на резултатите от анкетни проучвания се доказва, че обучението на български речев етикет е важен социален ангажимент на съвременното начално училище.
  
 Обучение на речев етикет; начално училище; социален ангажимент
 
  1768
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/