3D modeling of Valuable Bulgarian bells and churches


Тодоров, Тодор (2011) 3D modeling of Valuable Bulgarian bells and churches Сборник доклади на X Международна конференция “Библиотеки, четене, комуникации”, В.Търново, 17-18 ноември, 2011


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17676
 Тодор Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/