Косовският мит - Ретроспекции и съвременни версии


Йовевска, Мариана (2008) Косовският мит - Ретроспекции и съвременни версии БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, т. 1,Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2008, с. 215-234 ISBN 978-954-524-636-4


 
  Статия
 Косовска битка, Митове, Чествания на Косовския мит, Лазар Хребелянович, Слободан Милошевич


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  17668
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/