Речевият етикет в съвременната учебна документация за І - ІV клас


Мандева, Марианна (1998) Речевият етикет в съвременната учебна документация за І - ІV клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2


 Прави се контент анализ на учебната документация по български език в 1-4 клас, за да се откроят аргументирано образователните активи и негативи в областта на педагогическата грижа над етикетно поведение и вежливата реч на децата.
  
 Учебна документация; І - ІV клас; етикетно обучение; образователни активи и негативи
 
  1766
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/