Етикетът на речта и родноезиковото обучение на второкласниците


Мандева, Марианна (1998) Етикетът на речта и родноезиковото обучение на второкласниците Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В.


 Представят се технологични варианти за обучение на етикетно общуване във втори клас.
  
 Второкласници; родноезиково обучение; етикет на речта
 
  1765
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/