Нерешени въпроси в системата на обучението в преразказване - І - ІV клас


Мандева, Марианна (1998) Нерешени въпроси в системата на обучението в преразказване - І - ІV клас Сборник с материали от Юбилейна научна сесия, посветена на 120 г. от създаването на ВВОВУ "В. Левски", В. Търново/съавтор/


 Прави се контент анализ на учебната документация по български език в 1-4 клас, за да се откроят образователните активи и недостатъци в системата на обучението на преразказване. В този контекст се открояват нерешени въпроси и съответни възможности за корекция.
  
 Система на обучение на преразказване; І - ІV клас; нерешени въпроси
 
  1764
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/