Ситуативно-речевите упражнения в уроците по български език във втори клас


Мандева, Марианна (1997) Ситуативно-речевите упражнения в уроците по български език във втори клас Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2


 Чрез апробирани технологични варианти се илюстрират образователните предимства на ситуативно-речевите упражнения в условията на уроците по български език във втори клас.
  
 Уроци; български език; ІІ клас; ситуативно-речеви упражнения; образователна ефективност
 
  1763
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/