Методика на обучението по български език в подготвителен клас


Мандева, Марианна (1997) Методика на обучението по български език в подготвителен клас Проблеми на обучението в началното училище, В. Търново


 Статията разглежда системата на обучение по български език в подготвителен клас.
  
 Методика; система на обучение; български език; подготвителен клас
 
  1762
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/