Най-голямото богатство (в съавтроство). В. Търново, Астарта, 2004, 108 с., ISBN 954-8324-35-0 Cobiss.BG-ID 1042188772


Кръстева, Антония (2004) Най-голямото богатство (в съавтроство). В. Търново, Астарта, 2004, 108 с., ISBN 954-8324-35-0 Cobiss.BG-ID 1042188772 Астарта, В. Търново, с. 108. Cobiss.BG-ID 1042188772


 В книгата се представя народно творчество, свързано със здравето на децата.
  Учебник / Учебно помагало
 здраве, деца
 Издадено
  17615
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/