Истории край огнището. Учебна тетрадка за учениците от 2. – 4. клас (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2004, 95 с.,ISBN 954-8324-32-6 Cobiss.BG-ID1042178532


Кръстева, Антония (2004) Истории край огнището. Учебна тетрадка за учениците от 2. – 4. клас (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2004, 95 с.,ISBN 954-8324-32-6 Cobiss.BG-ID1042178532 Астарта, В. Търново, с. 95. Cobiss.BG-ID1042178532


 Учебна тетрадка за работа на учениците
  Учебник / Учебно помагало
 ученици, роми
 Издадено
  17613
 Антония Кръстева

1. Маринова, Т. Партньорство между семейство и училище - фактор за успешна социализация на ромските деца. Модели за работа в мултикултурна среда. В сб.: Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромски деца от училище. В. Търново, 2014, с. 279-286.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/