Разказани пътища. Учебно помагало за ученици от 5. – 8. клас (в съавтроство). В. Търново, Астарта, 2003, 180 с., SBN 954-8324-21-0 Cobiss.BG-ID 1041350116


Кръстева, Антония (2003) Разказани пътища. Учебно помагало за ученици от 5. – 8. клас (в съавтроство). В. Търново, Астарта, 2003, 180 с., SBN 954-8324-21-0 Cobiss.BG-ID 1041350116 Астарта, В. Търново, с. 180. Cobiss.BG-ID 1041350116


 Учебно помагало за учениците
  Учебник / Учебно помагало
 ученици, роми
 Издадено
  17612
 Антония Кръстева

1. Узунов, В. Интерактивни технологии по история и георгафия. В сб.:Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от уилище, В. Търново, 2014, с. 197-200.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/