Вълшебни страници от ромския фолклор. Учебно помагало за ученици от 2. – 7. клас (в съавтроство). В. Търново, Фабер, 2002, 180 с., ISBN 954-775-138-7 Cobiss.BG-ID 1039899620


Кръстева, Антония (2002) Вълшебни страници от ромския фолклор. Учебно помагало за ученици от 2. – 7. клас (в съавтроство). В. Търново, Фабер, 2002, 180 с., ISBN 954-775-138-7 Cobiss.BG-ID 1039899620 Фабер, В. Търново, с. 180., Cobiss.BG-ID 1039899620


 Учебно помагало за малките ученици
  Учебник / Учебно помагало
 ученици, роми




 Издадено
  17611
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/