Дето се вино лей, там се закон люлей.– Обществено възпитание, 2004, № 2, с. 20-21, ISSN 02-4-85-15


Кръстева, Антония (2004) Дето се вино лей, там се закон люлей.– Обществено възпитание, 2004, № 2, с. 20-21, ISSN 02-4-85-15 сп. Обществено възпитание, № 2, с. 20


 В статията се акцентира върху възпитателните фактори
  Статия
 дете, възпитание
 Издадено
  17610
 Антония Кръстева

1. Кутева, В. Социална педагогика. Библиографски справочник. УИ "Св. св. Кирил и Методий"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/