Преразказът -репродукция или творческа изява на детето от начална училищна възраст


Мандева, Марианна (1995) Преразказът -репродукция или творческа изява на детето от начална училищна възраст Педагогически алманах, В. Търново, бр. 1/2


 Представят се апробирани технологични варианти за стимулиране на индивидуалната експресия и творческа изява на детето в условията на обучението на преразказване в началните класове.
  
 Обучение; преразказване; 7-11-годишно дете; репродукция; творчество
 
  1760
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/