Франция. Страна атлантическа и средиземноморска.


Дерменджиев, Атанас (1996) Франция. Страна атлантическа и средиземноморска. -Русе: Парнас, 1996, 112 с. ISBN ISBN 954-8560-21-6 COBISS.BG-ID 1030601956


 Книга от поредицата "Малка географска библиотека". Съставлява своеобразен географски портрет на Франция.
  Книга
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  176
 Атанас Дерменджиев

6. Попов, Николай. География на Средиземноморието. Културно-цивилизационно пространство. Средиземноморски страни“, С., Изд. Колбис, 2016, 442 с., ISBN 978-619-7284-00-3 COBISS.BG-ID 1274628580 Цит. на с. 436.

5. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с. ISBN 978-954-524-744-6

4. Русев, М. Обществена география, С., 2008, 663 с. ISBN 978-954-28-0255-6 COBISS.BG-ID 1290578148 Цит. на с. 587.

3. Дончев, Д., М. Пенерлиев. География на туристическата инфраструктура. Шумен, УИ” Епископ Константин Преславски”, 2006, 166 с. ISBN 954-577-329-4 COBISS.BG-ID 1046201316 Цит. на с. 164.

1. Великов, В., Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4 COBISS.BG-ID 1044163812 Цит. на с. 353

2. Младенов, Ч. , И. Владев. География на страни от Европейския съюз, Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 334 с. ISBN 954-577-294-8 COBISS.BG-ID 1044319716 Цит. на с. 332.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/