Добрият учител гради мотивация


Трифонова-Димитрова, Петя (2016) Добрият учител гради мотивация Диоген: Психологията в условията на социални промени, В.Т., Университетско издателство „Св.св.Кирил и Методий“, 2016 с.9-17, ISSN 1314-2763, ISBN 978-619-208-084-6 COBISS.BG-ID 1279816932


 Motivation is the force that makes us achieve our goals and strive for self-improvement. Good teachers know how to motivate their students constructive actions for a brighter future. A motive creates an openness to action, while rationalization and goal-attaining lead to the implementation of human actions.
  Статия
 motivation, respect, wisdom, self-improvement, search, actions, destiny


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  17592
 Петя Трифонова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/