Комуникативно-речев подход в обучението по писмен преразказ /ІІІ и ІV клас/


Мандева, Марианна (1995) Комуникативно-речев подход в обучението по писмен преразказ /ІІІ и ІV клас/ Начално образование, бр. 1


 На основата на експериментална работа се доказват образователните активи на комуникативно ориентирано обучение на преразказване ( 3 и 4 клас).
  
 Обучение; преразказване; ІІІ и ІV клас; комуникативен подход
 
  1759
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/