Въвеждането на интеркултурна комуникация в обучението на филолози - проекти, предизвикателства, проблеми.


Димитрова, Елена (2014) Въвеждането на интеркултурна комуникация в обучението на филолози - проекти, предизвикателства, проблеми. В: Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация. Свилен Станчев и кол. (съст.). В. Търново: Изд. „ИВИС”, 2014, (с. 34-41). ISBN: 978-954-2968-77-1.


 
  Доклад
 
 Издадено
  17588
 Елена Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/