Творчеството в учителския труд. – Начално образование, № 3, 2006, с.14-20, ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1173618916


Кръстева, Антония (2006) Творчеството в учителския труд. – Начално образование, № 3, 2006, с.14-20, ISSN 0204-4951 COBISS.BG-ID 1173618916 сп. Начално образование, № 3.


 В статията се характеризира професионализма на учителя и неговия труд
  Статия
 учител, училище
 Издадено
  17582
 Антония Кръстева

1. Гаджева, Д. Дидактически модел за развиване на творческите способности у учениците от четвърти клас. Дисертационен труд. Успешно защитен.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/