Книга за учителя. Методическо ръководство за учители, преподаващи СИП “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор” (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2004, 175 с., ISBN 954-8324-45-8 Cobiss.BG-ID 1042689508


Кръстева, Антония (2004) Книга за учителя. Методическо ръководство за учители, преподаващи СИП “Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор” (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2004, 175 с., ISBN 954-8324-45-8 Cobiss.BG-ID 1042689508 Астарта, В. Търново, Cobiss.BG-ID 1042689508


 В книгата за учителя се представят примерни разработки за работа с учениците
  Учебник / Учебно помагало
 книга, помощ на учителя
 Издадено
  17580
 Антония Кръстева

1. Димитрова, Д. Формиране на социокултурна компетентност на 7-11-годишните ученици от етническа общност (роми). Дисертационен труд, В. Търново.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/