Отново за първокласниците билингви и отново въпросителни


Мандева, Марианна (1994) Отново за първокласниците билингви и отново въпросителни Начално образование, бр. 1 /съавтор/


 Защитава се необходимостта от диференциация и индивидуализация при обучението в грамотност, провеждано в условия на билингвизъм.
  
 Първокласници билингви; ограмотяване; диференциация; индивидуализация
 
  1758
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/