Истории край огнището. Учебно помагало за ученици от 2. - 4. клас (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2003, 166 с., ISBN 954-8324-18-0 Cobiss.BG-ID1041350372


Кръстева, Антония (2003) Истории край огнището. Учебно помагало за ученици от 2. - 4. клас (в съавторство). В. Търново, Астарта, 2003, 166 с., ISBN 954-8324-18-0 Cobiss.BG-ID1041350372 Астарта, В. Търново, 2003, Cobiss.BG-ID1041350372


 В помагалото се представя фрагменти от ромския фолклор
  Учебник / Учебно помагало
 ромски фолклор
 Издадено
  17577
 Антония Кръстева

2. Николова, К., Д. Чолакова. Интегриране на СИП “Информационни технологии” и СИП “Фолклор на етносите в България” – иновационен модел на образование на деца билингви. http://www.liternet.bg

1. Димитрова, Д. Възможности на обучението по СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор” за интеркултурно образование на учениците от ромски произход в началното училище. В сб.: Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции. София, с. 277-281.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/