Аспекти на оценяването на знанията и уменията на студентите. Център за образователни технологии, В. Търново, 2003, htpp://www.set-vtu.com/site/bul/de.html


Кръстева, Антония (2003) Аспекти на оценяването на знанията и уменията на студентите. Център за образователни технологии, В. Търново, 2003, htpp://www.set-vtu.com/site/bul/de.html Център за образователни технологии, В. Търново


 В доклада се анализира значението на оценяването на знанията и уменията на студентите.
  Доклад
 студенти, оценяване
 Издадено
  17570
 Антония Кръстева

1. Начева-Маркова. Н. Дидактическите тестове – вариант за оптимизиране на професионалното музикално образование. – Педагогически алманах, № 1, с. 70.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/