Писменият преразказ - І - ІV клас


Мандева, Марианна (1994) Писменият преразказ - І - ІV клас В. Търново, Слово, 100 с. /съавтор/


 На основата на резултатите от експериментална работа в монографията се доказват образователните предимства на комуникативния подход при обучението на преразказване в началните класове.
  Монография
 комуникативен подход, обучение, преразказване, 1-4 клас
 
  1757
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/