Образованието – средство за интегриране на ромската общност. – Педагогика, 2008, № 3, с. 100-108. ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1181937636


Кръстева, Антония (2008) Образованието – средство за интегриране на ромската общност. – Педагогика, 2008, № 3, с. 100-108. ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID 1181937636 сп. Педагогика, с. 100-108.


 В статията се разкрива значението на образованието за интегриране на ромската общност.
  Статия
 образование, роми
 Издадено
  17568
 Антония Кръстева

1. Петров, П. Обучението на майчин език в училище – свещено право на всяко дете. – Начално образование, 2008, № 5, с. 26, ISSN 0204-4951

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/