Ромският фолклор в контекста на интеркултурното образование. – Начално училище, 2004, № 2, с. 26-32, ISSN 1310 0572 COBISS.BG-ID 1163404260


Кръстева, Антония (2004) Ромският фолклор в контекста на интеркултурното образование. – Начално училище, 2004, № 2, с. 26-32, ISSN 1310 0572 COBISS.BG-ID 1163404260 Начално училище, № 2, с. 26-27


 В статията се описва спецификата на ромския фолклор за интеграция
  Статия
 
 Издадено
  17563
 Антония Кръстева

1. Белчева, В. За “срещата между културите” в ранното чуждоезиково обучение. – Начално училище, 2006, № 3, с. 28, ISSN: 0204-4951 COBISS.BG-ID 1171991524

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/