Интеграцията на ромската етническа общност и нейните измерения в образователната система. Съюз на учените в България. В сб.: България и Европа – традиции и съвременност, Faber, В. Търново, 2004, с. 170-175. ISBN 954-775-331-2


Кръстева, Антония (2004) Интеграцията на ромската етническа общност и нейните измерения в образователната система. Съюз на учените в България. В сб.: България и Европа – традиции и съвременност, Faber, В. Търново, 2004, с. 170-175. ISBN 954-775-331-2 Съюз на учените в България. В сб.: България и Европа – традиции и съвременност, Faber, В. Търново.


 ромска общност
  Статия
 В статията се разкриват проблемите, свързани с интеграцията на ромскато етническа общност.
 Издадено
  17560
 Антония Кръстева

1. Иванова, Н. Успехът не идва нито лесно, нито бързо. – Житан. № 1, с. 13-14.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/