Откриване на аудитория „Проф. д-р Д. Павлов” във Великотърновския университет. Кръгла маса в памет на проф. д-р Д. Павлов (в съавторство). – Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и методий", 2010, № 2, с. 237-239, ISSN 1310-358Х


Кръстева, Антония (2010) Откриване на аудитория „Проф. д-р Д. Павлов” във Великотърновския университет. Кръгла маса в памет на проф. д-р Д. Павлов (в съавторство). – Педагогически алманах, УИ "Св. св. Кирил и методий", 2010, № 2, с. 237-239, ISSN 1310-358Х Педагогически алманах, № 2, с. 237-239.


 В статията се описва технологията за реализиране на кръгла маса.
  Доклад
 аудитория, кръгла маса
 Издадено
  17557
 Антония Кръстева

1. Кузманова-Карталова, Р., Д. Йорданова. История на Педагогическия факултет. В. Търново, Фабер, с. 213, ISBN: 987-619-00-0004-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/