Représentations de Dionysos et de sa suite dans la plastique en bronze au Musée d’Histoire de Véliko Tarnovo.


Лунгарова, Пепа (2004) Représentations de Dionysos et de sa suite dans la plastique en bronze au Musée d’Histoire de Véliko Tarnovo. In: The Acta of the 16 th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, 293-300. ISBN 973-7925-33-5.


 Обект на доклада са римските пластични произведения, отнасящи се към култа на Дионис, намерени на територията на Никополис ад Иструм и съседните области, по-голямата част от които се съхраняват в Регионалния исторически музей във Велико Търново. Значителният брой бронзови статуетки и предмети от бита показват голямата популярност на култа сред населението от тези региони.
  Доклад
 Plastique romaine, culte, Dionyssos, statuette, kantharos, thyrse, lampe, satyre, Butovo, atelier, fibule.
 Издадено
  17556
 Пепа Лунгарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/