Култът на Bonus Eventus в територията на Долна Мизия.


Лунгарова, Пепа (2004) Култът на Bonus Eventus в територията на Долна Мизия. В: Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров, том 2, София, 129 -132. ISSN 1312-5540.


 Проследявайки култа към Бонус Евентус в територията на Долна Мизия, според епиграфските свидетелства, се установяват три нива на почитане. В Нове култът има официален характер: отнася се за успехите на императора и на І Италийски легион. Три от паметниците, са издигнати от примипили. Паметниците са добре изработени и се отличават с големина и оригиналност. Паметникът от Дуросторум е с частен характер. Той е издигнат като дар от бивш подофицер, ветеран от ХІ Клавдиев легион, предварително обещан от група ветерани, които се заселват в съседство с лагера на легиона. В самия надпис се включва за пръв път незасвидетелствания култ към четирите вятъра. Малките размери на статуетките и непретенциозното им изпълнение, в едната от които дори липсва името на посветителя, показват, че те са били обект на персонален култ.
  Доклад
 Bonus Eventus, Дунавски лимес, хронологични рамки, І Италийски легион, посветители, висши военни, ветерани, войници
 Издадено
  17552
 Пепа Лунгарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/