Каймакчалан - повик на кръвта, пътуване към себе си (Предговор).– Каймакчалан и Европейската война през погледа на потомците (Съставители Г. Кременаров и В. Васевски). София, изд. "Изток–Запад", 2018


Павлов, Пламен (2018) Каймакчалан - повик на кръвта, пътуване към себе си (Предговор).– Каймакчалан и Европейската война през погледа на потомците (Съставители Г. Кременаров и В. Васевски). София, изд. "Изток–Запад", 2018 София


 
  Отзив
 Каймакчалан, Първа световна война


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Под печат
  17549
 Пламен Павлов

1. Попов, К. Преклонение пред подвига...– Литернет: http://liternet.bg/publish30/kiril-popov/blagogoveino.htm

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/