Конституционализмът на Балканите в края на XVIII - началото на XIX век - обект на научно изследване.


Йовевска, Мариана (2015) Конституционализмът на Балканите в края на XVIII - началото на XIX век - обект на научно изследване. България, Българите и Европа – Мит, История, Съвремие, т. VIII, научна конференция 30 октомври 2013, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново 2015, с. 84-109 ISBN 978-954-524-996-9.


 
  Студия
 
 Издадено
  17548
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/