Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive


Тодоров, Тодор (2007) Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive Mathematica Balkanica", 21 (3-4), 2007, Pages 225-232, ISSN: 0205-3217


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  17541
 Тодор Тодоров

1. Матеева, В. Дигитален архив „Българско фолклорно наследство”: фолклористични изследвания - сп. Български фолклор, София, кн. 3- 4, 2010, стр. 11-29, ISSN: 0323-9861

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/